.

Aantal behandelde hulpaanvragen

Van 895 in 2016 naar 1720 in 2019.

Op 16 maart 2020 stond de teller
op 335.

VOG-verklaring

Per 1 januari 2019 is voor alle vrijwilligers een VOG-verklaring verleend.